9 Gündem Maddesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısı 2. Bileşiminin 1.Oturumu, bugün Volkan Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirildi.

9 Gündem Maddesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Editör: Yaz Dostum
08 Kasım 2019 - 12:24

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin 1. Oturumu, bugün 10.00’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen gündem maddelerinin tümü oy birliğiyle karara bağladı. İşte o gündem maddeleri ve komisyon görüşleri: 

 

1-Belediyeye ait Silivri Selimpaşa Mahallesi, 54-55 pafta, 5734 nolu parselde kayıtlı 2 katlı binanın polis merkezi olarak tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu değerlendirildi.  

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

 “Silivri Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemize ait, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 5734 Parselde kayıtlı 2 katlı binanın polis merkezi olarak tahsisi ile ilgili gerekli kararın alınması hususu hakkında yapılan değerlendirmede. Komisyonumuzca, Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 5734 parselde kayıtlı 2 katlı binanın polis merkezi olarak kullanımına yönelik tahsisinin bir yıl süre ile uzatılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/h ve 75/d maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

 

2-Çanta (Balaban) Mahallesi 4393 parsel ile Çanta (Sancaktepe) Mahallesi 4121 parsel sayılı taşınmazların 3 (üç) yıldan fazla süre ile kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“Silivri Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Mülkiyetindeki Çanta (Balaban) Mahallesi 4393 parsel ve Çanta ( Sancaktepe) Mahallesi 4121 parsel sayılı taşınmazların 3 yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi hususu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereğince, 10 (on) yıl süre ile kiralama ihalesi yapmak üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

 

3- Alipaşa Mahallesi, 4607, 4441 ve 4436 parsel sayılı taşınmazların intifa haklarının Fenerbahçe Üniversitesine verilmesi ile ilgili alınan kararın iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“Silivri Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Mülkiyetindeki Alipaşa Mahallesi 4607,4441 ve 4436 parsel sayılı taşınmazların İntifa haklarının Fenerbahçe Üniversitesine verilmesi ile ilgili alınanl 5.09.2017 tarih ve 73 nolu Meclis Karannın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince iptali komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

 

4-İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“Talep edilen,   Sancaktepe        ve Balaban         Mahallerinde    176         adet, Kavaklı ve Hürriyet Mahallerinde 161 adet, Selimpaşa Mahallesinde 1 adet sokağın ekli paftadaki şekilde numaralandırılarak isimlendirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/g maddesi uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne tavsiye meclis kararı alınmak üzere, İsim Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur.”

 

5- Beyciler Mahallesi 1825 Parsel (eski 1455), 1826 parsel (eski 1455) nolu taşınmazların satın alınması, satılması veya takası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“Silivri Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin hissedarı olduğu, Silivri İlçesi, Beyciler Mahallesi 1825(eski 1455)parsel,1826 (eski 1455) parsel no.lu parsellerin satın alınması, satılması veya takası ile ilgili gerekli kararın alınması hususu hakkında yapılan değerlendirmede. Satış yolu ile ortaklığın giderilmesi söz konusu edildiğinden, ilgili parsellerin satın alınması, satılması veya ihtiyaç hasıl olduğunda, takas işleminin de yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h maddesi ve 18/e maddeleri kapsamında kararın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

 

6-İskeçeli Çelik Yay. Tel. Yan Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından 34 CHM 376 plakalı aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“İskeçeli Çelik Yay. Tel. Yan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, 34 CHM 76 plakalı,2012 model, Iveco marka, ZCFA1LD0402587013 Şasi numaralı, F4AE3481AS1050882819 Motor numaralı, Kamyonun (Özel amaçlı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte) bedelsiz olarak Belediyemize hibe talepleri. 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/1 maddesinde belirtilen, Belediye Başkanının görev ve yetkilerinde şartsız bağışları kabul etmek hükmü geçse de, Noterden satış işlemlerinin yapılabilmesi için, Türkiye Noterler Birliği Genelgesine göre, hibe araçlara meclis kararı alınması gerekmektedir. Yukarıda ismi belirtilen firma tarafından ve yine yukarıda vasıfları belirtilen kamyonun (Özel amaçlı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte) Belediyemize bedelsiz, karşılıksız ve şartsız hibesinin kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”

 

7-Erener Meşrubat Gıda Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından 34 LE 7343 plakalı aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“Erener Meşrubat Gıda Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, 34 LE 7343 plakalı,2015 model, Isuzu marka,NNANRRL5L02001146 Şasi numaralı, 335378 Motor numaralı, kamyonun bedelsiz olarak Belediyemize hibe talepleri. 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/1 maddesinde belirtilen, Belediye Başkanının görev ve yetkilerinde şartsız bağışlan kabul etmek hükmü geçse de, Noterden satış işlemlerinin yapılabilmesi için, Türkiye Noterler Birliği Genelgesine göre, hibe araçlara meclis karan alınması gerekmektedir. Yukarıda ismi belirtilen firma tarafından ve yine yukarıda vasıfları belirtilen kamyonun, belediyemize bedelsiz, karşılıksız ve şartsız hibesinin kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”

 

8-Belediye Meclisince Dr. İbrahim ARIKAN ismi verilen projenin ilçemiz Yeni Mahalle, Erkin Balaban Caddesi, 974 ada, 1 parsel ile 975 ada, 1 parseldeki alana kaydırılarak Dr. İbrahim ARIKAN isminin verilmesi ve uygulama yapılması ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

“Silivri Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarihli 12 no’lu meclis karan ile İstanbul İli, Silivri Yeni Mahalle Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Nedim Beyazgül sokakta bulunan ve park alanı olarak görülen alana Yeni yapılacak, ana temaları bilim, sanat, oyun olarak belirlenmiş ve tüm alanlar engelsiz olarak tasarlanmış parka Dr. İbrahim Arıkan isminin verilmesi karan verilmiştir. Kızı Ebru Arıkan’ın babası merhum Dr. İbrahim Arıkan adına park alanı yapılması amaçlı gösterilen arsa için Sayın Belediye Başkanımız başta olmak üzere, tüm Meclis üyelerine ve çalışanlarına destek ve katkılarından dolayı, minnet duygularını sunmaktadır. Parkın Belediyenizce gösterilen yeni alan olan; Yeni Mahalle, Erkin Balaban Cad. 974 ada 1 parsel ile 975 ada 1 parselde yapılması öneriniz çerçevesinde, projenin yeni alana uyarlanması çalışmalarını tamamlamış, uygulama safhasına getirmiş bulunmaktadır .Uygulama ve finanse edilmesi konularında, belediyece onaylanacak proje çerçevesinde gereken aynı bağışın yapılacağını taahhüt verilmesi kaydı ile verilen alana ; Dr. İbrahim Arıkan isminin verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereği komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

 

9-İlçemiz Sancaktepe Mahallesi, Millet Caddesi üzerindeki ağaçlandırılmış park alanına Saffet SERT isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporu değerlendirildi.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

“1999 ila 2004 yılı arasında Çanta Belediye Başkanı olarak görev yapan, ayrıca Çanta Belediye Başkanlığı görevinden sonra 2009 ila 2014 yıllan arasında Silivri Belediye Meclis Üyeliği görevinde de bulunmuştu.20.06.2019 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Çanta Sancaktepe Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki park alanına Saffet Sert Hatıra Ormanı isminin verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereği komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

 

Haber : Batuhan GÜÇLÜ

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum