Kasım Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 11 Kasım 2022 Cuma günü 16.00'da gerçekleştirilecek.

Kasım Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü
Editör: Yaz Dostum
08 Kasım 2022 - 09:48 - Güncelleme: 10 Kasım 2022 - 15:23
Silivri Belediye Meclisi'nin 11.11.2022 Cuma tarihine rastlayan Kasım Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 16.00’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;


G Ü N D E M :

1 - Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan ancak Silivri Adalet Sarayı Ek Hizmet binasına taşındıklarından New Center Alışveriş Merkezindeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin boşaltılması nedeniyle tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri Mimarsinan Mahallesi, 1382 ada 1 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri Alipaşa Mahallesi, 405 ada 1 parsel intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Hisselerinin tamamı Silivri Belediyesine ait olan, Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ayni sermaye arttırımı yapacağından mülkiyetleri belediyemize ait 11 adet taşınmazın devrinin yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti Hazineye ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5398 ada, 11 parsel nolu ve 5438 ada, 20 parsel nolu taşınmazlar ile mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Yeni Mahalle (tapuda Alibey Mahallesi) 1356 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların trampası ile Silivri Belediyesi lehine oluşacak farkın belediyemizin vergi borçlarına mahsuben Hazineye devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 134 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın imar planında belirlenmiş Küçük Sanayi Alanı olarak kullanılmak üzere belediyemizce satın alınması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri, Alipaşa Mahallesi, 451 ada, 2 parseldeki belediyemiz hissesinin, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - İlçemiz sınırları içinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5912 ada, 13 parselin güneyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8545 ada 1 parselin kuzeyinde kalan ihdaslı alanın, güney ve batısında kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Büyüksinekli Mahallesi, 4331 ada 1 parselin kuzeyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 8338 ada 30 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13 - Silivri İlçesi, Çanta Sancaktepe Mahallesi 461 Ada 1 Parsel ile Park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14 - Belediyemiz müdürlüklerinin gider tertibinden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
 


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları