Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Başvuru Süresi Uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri başvuru süresi, 14 Kasım 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Başvuru Süresi Uzatıldı
Editör: Yaz Dostum
01 Ekim 2019 - 15:49

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 13. etap tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programının başvuru süresi uzatıldı.

 

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRMESİ 

 

2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2019/30 Nolu Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/41) 26.09.2019 tarih ve 30900 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin maddeleri:

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'in 8 inci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan "yapılan başvurularda," ibaresinden sonra gelmek üzere "hindi ve kaz ile ilgili faaliyetini sürdüren" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "fesih sürecinde bulunan ve/veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçerek fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altmış gün" ibaresi "yüz beş gün" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Proje başvuru süresi tebliğin yayın tarihi olan 02.08.2019 tarihinden itibaren 105 gün olup başvurular www.tarim.gov.tr web adresine online olarak yapılacaktır.

 

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 15/11/2020'dir.

 

Yatırımcıların online olarak veri girişlerini yapacakları proje bilgilerini son başvuru tarihine kadar Müdürlüğümüz KKYDP İl Proje Yürütme Biriminde görevli personelin bilgisi dahilinde ve görüşleri doğrultusunda girmeleri uygun olacaktır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum