Rakamlarla 2020 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı!

Silivri Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Performans Programı mecliste görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. “Performans programı, önümüzdeki mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, özenli bir çalışma ve değerlendirme sonucu 2020-2024 Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanmıştır” diyen Başkan Volkan Yılmaz, 2020 mali yıl bütçesinin stratejik amaçlara göre dağılımını rakamlarla açıkladı.

Rakamlarla 2020 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı!
Editör: Yaz Dostum
15 Ekim 2019 - 18:09

 

Ekim ayı meclis toplantısının 3. Birleşimi’nde 2020 Mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından 2020 mali yıl bütçesinin stratejik amaçlara göre dağılımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

2020 MALİ YIL BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

 

1. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak için 55.143.000 TL,

 

2. Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık Büyüyen Kent Oluşturmak için 64.810.000 TL,

 

3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek için 29.054.000 TL,

 

4.Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Dokuyu Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla Koruyup, Geliştirerek Marka Kent Oluşturmak için 12.749.000 TL,

 

5.Kapsayıcı Sanat, Spor ve Kültürel Faaliyetleri Gerçekleştiren, Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata Geçirmek Suretiyle Mutlu Bir Silivri Oluşturmak için 28.479.000 TL - genel toplam olarak ise 190.235.000 TL öngörülüyor.

 

Haber : Batuhan GÜÇLÜ

YORUMLAR

  • 0 Yorum